Emner 2018-05-17T14:36:24+02:00

Smuk fredet beboelses/investeringsejendom

578 m2 - Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk

Beskrivelse

Arresødalsvej 99 A-D, er opført i år 1877, en smuk fredet beboelses/investerings ejendom på i alt 578 m2, beboelse, opdelt i 8 lejligheder, alle er udlejet, 3192 m2 grund. (mulighed for udstykning til ejerlejligheder)

Bygningen er en tidligere Kasernebygning, og fredet, se følgende;

Beskrivelse:
Grundmuret bygning, 13 fag lang, i en etage funderet på granitkvadre. Facaderne er pudsede og gulkalkede, soklen er tjæret sort. Under tagskægget er en muret, hvidkalket gesims.
Begge facader har en centreret, muret gavlkvist mod gaden over fire fag, til haven over to fag.
Mod gaden er gesimsen udsmykket med fire pilastre i hele bygningens højde. Kvistene er tækket med zink. Mod haven adskilles gavlkvisten fra det øvrige murværk af en hvidkalket kordongesims. Den afsluttes af et hvidkalket, profileret gesimsbånd.
Bygningen har sadeltag af røde vingetegl. I rygningen ses fire murede skorstene med sokkel og krave. Tagfladen har i alt 16 mindre tagvinduer af nyere dato. Vinduer og døre er grønmalede.

Mod haven er fire hoveddøre symmetrisk placeret, to på hver side af de to fremhævede fag i midterpartiet. Dørene har profilerede spejle, og overvinduer. Mod gaden ses en nyere havedør på et fag med ti små termoruder. I gavlene ses alene vinduer på 1. sal.
I det indre er nyindrettede lejligheder i både stueetagen og på første sal.
Der findes flere ældre døre, karme og forsatsruder samt en ældre trappe. På første sal er synlige bjælker i loftet.. Rummene har plankegulve. Der er flere steder gamle brændeovne, der dog ikke er de oprindelige. Køkkener og badeværelser er nyere.
Bygningshistorie:
I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

Efter J.F. Classens død i 1792, fik inspektøren ved Værket overdraget det fulde ansvar for den daglige drift. I 1794 blev Værket overdraget til Prins Carl af Hessen, efter Classens testamentariske ønske.

I 1807 blev det militære industrielle kompleks belejret af de engelske tropper, og landets hovedstad bombarderet. De engelske raketter var konstrueret af oberst William Congreve. Det førte blandt andet til oprettelsen af et raketkorps i Frederiksværk, og til dette korps fulgte i årene efter en række bygninger til udstyret, afprøvninger, personale og deres vogne og heste. Raketkorpset blev oprettet i 1813 og stod direkte under kongen.

Dets første leder var Andreas Anthon Frederik Schumacher, der var gift ind i den Tscherningske familie. Kasernebygningen er en del af denne oprustning. Den blev opført i 1819 som kaserne for de tjenstgørende soldater i det nyoprettede raketkorps.

Frederiksværk museum.

Oprindelig var huset beboet af officerer fra Arresødallejren, siden hen har bygningen bl.a. været benyttet af kommunen. I dag rummer bygningen lejligheder.
kilder:
Halsnæs Kommunes Byggesagsarkiv (her findes en skrivelse fra Det Særlige Bygningssyn til Krigsministeriet, dateret den 16. maj 1950, som orienterer om fredningen). Der henvises til flere sagsnumre: K.M.D. 2132/1952 m. 4 bilag, ad H.6. 4465/1950, ad2.bd. 1950*2120 samt 3543/75.2-2
Frederiksborg Amtsavis den 18.9 2005.

Villa Til salg
 • Sagsnummer : MUCP22
 • Udbetaling : 415.000 kr.
 • Ejerudgift : 18.156 kr.
 • Brutto ex. ejerudgift : 36.584 kr.
 • Netto ex. ejerudgift : 30.837 kr.
 • Boligareal : 578 m2
 • Grundareal : 3.192 m2
 • Etagertotal : 2
 • Antal rum : 11
 • Byggeår : 1975
 •   
 • Set på multibolig.dk : 3680 gange
8.300.000 kr.

Dokumenter
 • (190.8KB)

Mægler info

Kontakt mægler
Jeg vil gerne kontaktes

MULTIBOLIG ER HURTIGE!

Hos Multibolig kommer boligen ikke kun til salg hos os. Alle landets mæglere har i princippet din bolig til salg. Du udvider købs-potentialet markant!

VIL DU SÆLGE HURTIGT?

De fleste sælgere har allerede kig på et nyt hus og derfor er et hurtigt salg en høj prioritet.

STØRSTE SALGSNETVÆRK!

Hos Multibolig er vi ligeglade med hvem, der tjener mæglersalæret for dit boligsalg - derfor arbejder 3.214 ejendomsmæglere potentielt på at sælge din bolig.

34.944 HUSE ER TIL SALG

Hos de traditionelle mæglere er der i pricippet kun få mæglere der prøver at sælge din bolig.

MULTIBOLIG ER FORSIKRET

Multibolig er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation, og overholder alle regler og procedurer ved et boligsalg.

DIN TRYGHED

Boligsalg handler om meget mere end blot mursten. Vælg en mægler som gør dig tryg.